Kancelaria Notarialna

Dorota Fabiańczyk-Szajgin

Opłaty

Wysokość wynagrodzenia notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23 %.

Ponadto od czynności dokonanych w formie aktu notarialnego notariusz jako płatnik pobiera należne podatki: podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek właściwego sądu.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Kontakt

Kontakt 52 349 30 76 507 19 34 99

  85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 4/4

kancelaria@fabianczyk.eu

poniedziałek - piątek 8:00 - 17:30