Kancelaria Notarialna Dorota Fabiańczyk-Szajgin kancelaria_notarialna

Kancelaria notarialna

kancelaria notarialna bydgoszcz

Notariusz to mianowany przez Ministra Sprawiedliwości prawnik, sporządzający akty notarialne oraz wykonujący inne czynności, do których jest upoważniony.

Opłaty notarialne

tani notariusz bydgoszcz

Wysokość wynagrodzenia za usługi notarialne określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Kontakt

notariusz bydgoszcz 52 349 30 76 507 19 34 99

  85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 4/4

kancelaria@fabianczyk.eu

poniedziałek - piątek 9:30 - 17:30
sobota: możliwy kontakt telefoniczny

Kancelaria notarialna

Dorota Fabiańczyk–Szajgin

Świadczymy Państwu pomoc prawną od kilkunastu lat. Nasze biuro zyskało w tym czasie dużą renomę oraz zaufanie tysięcy Klientów z Bydgoszczy i okolic. Dysponujemy kadrą doświadczonych pracowników, wykorzystujących swoją wiedzę i kompetencje w codziennej praktyce. Przed pierwszą wizytą w naszej kancelarii prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty, aby wspólnie ustalić satysfakcjonujący obie strony termin spotkania. Wcześniej uzyskają Państwo wszelkie informacje dotyczące wysokości opłat sądowych i podatkowych, wynagrodzenia za usługi notarialne oraz dokumentów niezbędnych do dokonania czynności. W nietypowych sytuacjach istnieje możliwość spotkania poza siedzibą kancelarii, np. w domu Klienta.

Dokonywane przez notariusza czynności posiadają moc dokumentów urzędowych. Przy ich sporządzaniu musi dbać o zabezpieczenie interesów i poinformowanie o skutkach prawnych wszystkich stron, których może dotyczyć dana czynność. Mówiąc najkrócej ma zapobiegać sporom sądowym dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa i pewności obrotu. Taksy notarialne są ustalane na poziomie ministerialnym. Jego rolą jest również pobór podatku od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych oraz pośredniczenie w odprowadzaniu opłat sądowych.

biuro notarialne bydgoszcz

Notariusz

zgodnie z ustawą, dokonuje następujących czynności:
  • sporządza akty notarialne,
  • sporządza poświadczenia,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • wykonuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Opłaty notarialne

Wysokość opłat notarialnych określana została w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23 %.

Ponadto od czynności dokonanych w formie aktu notarialnego kancelaria jako płatnik pobiera należne podatki: podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej, pobiera się od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek właściwego sądu.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez kancelarię wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.